Dags att anpassa webben för mobilen? Riv och bygg nytt

Är det dags att göra webbplatsen tillgänglig i mobilen? Då har ni säkert stött på termen responsiv design. Responsiv design innebär att innehållet på en webbplats anpassar sig efter vilken typ av enhet som besökaren använder när denne besöker webbplatsen.

Funderar ni då på om ni ska anpassa den befintliga webbplatsen eller bygga nytt? Har ni idag en webbplats uppbyggd med WebForms (t.ex. EPiServer 6 och tidigare versioner), då ska ni definitivt riva allting och bygga nytt med designmönstret MVC. Anledningarna till detta är många.

Repsonsiv webbdesign kräver att den html som renderas ut till webbläsaren följer standarden HTML5 och använder man WebForms så är den html som kommer från Microsofts standard-kontroller i ASP.Net lite ålderstigen och följer inte alltid HTML5-standarden. Det kan leda till en hel del kostsamma specialanpassningar på den äldre koden. Den grundläggande strukturen på html:en följer heller inte nödvändigtvis en struktur som är enkel att dela upp i ett responsivt ramverk.

MVC använder i sina vyer html-kod som är väldigt lik standard-html vilket gör att arbetet med att implementera den html-kod som frontend-utvecklare skapat utifrån er design till sidtyperna i EPiServer CMS går betydligt snabbare på en webbplats som bygger på MVC.

MVC-mönstret erbjuder möjlighet att skapa testbar kod då det grafiska gränssnittet är helt separerat från affärslogik och domänmodeller.

Den tydliga separationen av skikt skapar även bättre förutsättningar för förvaltningen av koden då ansvarsområden för olika specialister är mycket mer tydligt med MVC.

Så ska ni byta till responsivt, riv och bygg nytt på MVC, det ger en framtidssäker plattform som är enklare att testa, enklare att få in modern html i EPiServer, billigare att förvalta och som då i slutändan kommer ge en lägre total ägandekostnad för er webbplats.

Rådet är skrivet av:
Markus Thorén, senior utvecklare på Authority

Authority

Authority är teknisk samarbetspartner till Hallström Konsult, med specialistkompetens inom webbutveckling på EPiServer och Umbraco.