Extern styrgruppsmedlem

Under webb-, intranät- och e-handelsprojekt kan felbeslut bli kostsamma och då är det strategiskt att ta in externt expertis, som ger råd och input vid olika frågeställning och inför viktiga beslut. Hallström Konsult har deltagit i många projekt och har erfarenhet att lösa komplexa tekniska frågor, val av funktioner och integration av system.

Den kompetens vi tillför:

  • Erfarenhet av tidigare projekt

  • Erfarenhet av tekniska integrationer

  • Kunskaper om både användarsidan och teknik

  • Förståelse för olika publiceringssystem

  • Erfarenhet av att vara intern styrgruppsmedlem.