Integritetspolicy

Den personliga integriteten är viktig för oss. I denna policy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR, när vi är personuppgiftsansvariga.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Hallström Konsult i Stockholm AB
Segelbåtsvägen 14
112 64 Stockholm

Kontaktperson: Camilla Hallström
e-post: camilla.hallstrom@hallstromkonsult.se
tel: 070-767 37 91

Vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och den rättsliga grunden

Vi sparar kontaktuppgifter som vi erhåller från dem som kontaktar oss, skickar in intresseanmälan till utbildningar och nyhetsbrev samt eventuella specifika uppgifter i mail, som ingår i förfrågningar och konversationer och som behövs för att i efterhand dels kunna säkerställa kommunikationens innehåll, dels kunna ta upp den igen vid behov. Det innebär till exempel att om du använder vårt kontaktformulär eller skriver ett mail till oss så sparar vi din e-post adress och eventuellt andra uppgifter som du skickat för att kunna svara på ditt mail. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med kunder och intresserade. Vi sparar även sådana personuppgifter som krävs för fullgörande av avtal med den registrerade, samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Övriga mottagare till insamlade personuppgifter

Vi delar endast våra insamlade personuppgifter med annan om det krävs enligt lag eller myndigheters föreskrifter. Vi samarbetar inte med någon avseende delning av de personuppgifter vi har samlat in.

Hur länge personuppgifterna sparas och varför

Kontaktuppgifter sparas tills vidare. Detsamma gäller eventuella specifika uppgifter i mail, som ingår i förfrågningar och konversationer och som behövs för att i efterhand dels kunna säkerställa kommunikationens innehåll och dels kunna ta upp den igen vid behov. De personuppgifterna raderas endast om registrerad person begär att de raderas. Personuppgifter som krävs för korrekta bokföringsunderlag sparas tillsammans med bokföringen i minst sju år.

Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att få veta vad som finns registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar de uppgifter om dig som vi har, under förutsättning att den begäran inte krockar med våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vilka cookies vi har på hemsidan och varför vi har dem finns angivet nedan. Inga personuppgifter från dem behandlas, även om det vore tekniskt möjligt. Motsätter du dig ändå att vi använder dessa cookies, så finns möjlighet till opt-out. Läs mer under rubriken »Cookies på hemsidan.«

Rätten att klaga till tillsynsmyndighet

Klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter inges till Datainspektionen på antingen datainspektionen@datainspektionen.se  eller Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Konsekvenserna ifall vi inte får behandla personuppgifterna

För att kunna ingå och fullgöra avtal med någon krävs att dennes kontaktuppgifter behandlas. Detsamma gäller om andra avtalsrelevanta personuppgifter finns i det specifika fallet. Därefter måste personuppgifterna i dessa fall sparas i minst sju år enligt bokföringslagen. Vägrar någon lämna ut sina personuppgifter för dessa ändamål så kan inte avtal ingås. Önskar någon kontakt med oss, men vägrar lämna ut sina kontaktuppgifter, då skapas ingen kontakt. Detta är de förutsebara konsekvenserna av att någon vägrar lämna ut sina personuppgifter till oss.

Automatiskt beslutsfattande och övriga ändamål

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och de insamlade personuppgifterna ska inte användas för andra ändamål än ovan redovisade.

Cookies på hemsidan

Vi använder uteslutande cookies för att hemsidan ska fungera så bra som möjligt, både tekniskt och innehållsmässigt. Google Analytics används för att kontrollera och förbättra hemsidans innehåll. Vi bearbetar ingen användarspecifik information utan är endast intresserade av information i aggregerad form, det vill säga vi undersöker hur många som besöker webbplatsen och vilka sidor som är intressanta för besökarna. På så sätt säkerställer vi att vi har ett relevant innehåll på vår hemsida. Även om Google Analytics har kapacitet att behandla personuppgifter, så använder vi oss inte av den kapaciteten. Den behövs inte för vårt syfte. Vi använder enbart Google Analytics för att utveckla webbplatsen, men inte till marknadsföring. Vår rättsliga grund för att använda cookies är således vårt behov av att kunna utveckla vår hemsida för att passa dem som använder den, oavsett vilka individer de är. Vi behandlar således inga personuppgifter via cookies. Motsätter du dig ändå att vi använder dessa cookies, så finns möjlighet till opt-out.

Nyhetsbrev

Vi skickar våra nyhetsbrev via e-post med ActiveCampaign. ActiveCampaign kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vårt konto ser du länken ”Avsluta prenumeration”. Om du avregistrerar dig får du inte längre vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter lagras säkert av ActiveCampaign. ActiveCampaign använder cookies och annan internetteknik som ger insikt om huruvida e-post öppnas och läses. ActiveCampaign förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela information med tredje part i detta sammanhang.

Cookie-filer

Cookies används på för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Vi gör detta för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Ateljeide.se använder även cookies för att förbättra webbsidan.

Det finns två huvudtyper av cookies:

  1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.