Kravställning – tänk behov, inte lösning

Kravställning är en process som handlar om att ta reda på vem, vad och varför, inte lösning. Lösningsförslaget ska alltid en leverantör eller om man har egna utvecklare föreslå.

Läs mer om Kravhanteringsprocessen