Personalisering av intranät

Personalisering är en bra strategi för att anpassa och visa relevant innehåll för medarbetarna på ett intranät.

Ett intranät används bara om medarbetarna själva gillar sitt intranät. För att man som medarbetare ska känna att man själv får vara med och påverka vad man får se på intranätet rekommenderar jag en kombination av personalisering:

  • Anpassa utifrån rollanpassa genom att ge medarbetare möjlighet att själv göra vissa val efter sina behov

  • Att personalisera kan göras genom att använda publiceringsverktygets autentiserings- och behörighetssystem och till exempel genom att använda kategorier.

Praktikertjänst delar med sig av sina erfarenheter om personalisering av intranät.