Ta med webbredaktörerna i den agila testprocessen

Numera byggs de flesta webbplatser agilt. Fördelen med den agila metoden är att vi kan testa och utvärdera löpande. Fel kan upptäckas och rättas till på ett tidigt stadium och omprioriteringar kan göras utan att tappa fokus på det övergripande målet. Vi inser nog alla att kostnaden för att hitta en avvikelse på skissbordet är försumbar jämfört med när den upptäcks nära driftsättning.

Min erfarenhet är att många webbplatser byggs med onödigt komplicerade redaktörsgränssnitt. Redaktörer ska inte behöva slita sitt hår för att försöka lista ut hur systemet är tänkt att fungera. Logik måste finnas också på insidan.

Jag vill slå ett slag för att involvera webbredaktörer/superusers tidigt i den agila processen och att de får vara med att påverka kraven. En representant från den centrala webbredaktionen bör också vara med i sprintplaneringen och få lyssna in teamets dagliga scrum-möte. Det ger dessutom utvecklarna möjlighet att ställa frågor kring innehåll och användbarhet i stället för att behöva gissa.

»Har man redaktörerna med sig tidigt kortar det startsträckan att bygga ett bra verktyg som fungerar över tid även efter att ha lanserat. Vinsten med att involvera dem tidigt i processen är att utbildningstiden förkortas.« säger Rickard Andersson User Experience specialist. Läs mer om Rickard –  Nyfiken på UX

TILL SIST, glöm inte att webbredaktörer alltid är en viktig målgrupp och att användarvänliga redaktörsgränssnitt är en förutsättning för att varje satsning ska bli långsiktigt hållbar.