Klassbibliotek från er leverantör och tredjepartsprodukter

När ni anlitar er partner för att bygga ert webbprojekt har ni säkert ställt krav på viss erfarenhet och kunskap om den plattform som ni vill att er webbplats ska ligga på. Den tekniska delen av den erfarenheten är ofta samlad i s.k. klassbibliotek. Det är filer med kod som innehåller standardfunktioner och ”bra-att-ha”-grejer som partnern återanvänder i flera projekt, och det är bra för er som kund. Koden är testad tidigare och innehåller därför få buggar, dessutom så sparar man tid genom att slippa skriva kod för standardfunktioner utan kan snabbt komma till den del i projektet som har med att utveckla just er unika webbplats.

Så länge ert samarbete med partnern pågår så är detta inget problem, men vad händer om samarbetet avslutas? Då är det väldigt viktigt att ni i avtalet med partnern säkerställt att ni har oinskränkt nyttjanderätt till all kod som körs på er webbplats. Källkoden på det som utvecklas i ert webbprojekt ska naturligtvis tillfalla er som kund, men dessa klassbibliotek som er partner haft sedan tidigare, där är det inte lika självklart att källkoden följer med. Det är heller inte nödvändigt eftersom den inte innehåller några specifika funktioner för er webbplats som måste ändras om ni vill ändra något på er webbplats. Men de funktioner som finns där är nödvändiga för att er webbplats ska fungera så därför måste ni ha rätt att nyttja dessa klassbibliotek även om ert samarbete med partnern är avslutat. Då går webbplatsen att flytta till en ny leverantör och kan driftsättas och vidareutvecklas där utan att ni måste bygga om den kod som fanns i klassbiblioteken för att er förra leverantör behöll dessa vid leverantörsbytet.

Tredjepartsprodukter

Ibland så ska man bygga funktioner på sin webbplats som finns helt eller delvis färdigutvecklade och säljs som kommersiella program eller klassbibliotek där det krävs licenser. Det är ofta effektivt att använda
dessa eftersom man sparar tid, kan få support och man sparar pengar eftersom licenskostnaden vanligtvis inte alls är så stor som kostnaden för att utveckla hela produkten själv.

Dessa tredjepartsprodukter kommer ofta som rekommendation från er partner som kanske är van att jobba med dessa från tidigare projekt. Då är det viktigt att ni ser till att licenserna för dessa tredjepartsprodukter tecknas i ert namn så de tillhör er vid ett eventuellt byte av leverantör.

Det kan vara bekvämt att be er partner ta hand om allt och bara leverera projektet men det är väldigt viktigt för er som kund att säkerställa nyttjanderätten till alla delar av er webbplats så ni har möjlighet att fritt byta leverantör om ni vill.

Rådet är skrivet av:
Markus Thorén, senior utvecklare på Authority

Authority

Authority är teknisk samarbetspartner till Hallström Konsult, med specialistkompetens inom webbutveckling på EPiServer och Umbraco.