Effektkartläggning i samband med upphandling

Det finns stora vinster med att göra en effektkartläggning i samband med upphandling.

Vi har allt för lätt att prata lösning istället för behov. Gör man en effektkartläggning berättar den så mycket mer, den ger leverantörerna en bättre känsla för vilka effekter man vill nå med sin satsning istället för att i detalj räkna upp allt som vi har idag, vad vi vill ha och vad vi inte vill ha.

Det blir också enklare för leverantörerna att redan från början bättre förstå behoven samt få kännedom om prioriterade målgrupper och kan därför i offertsvaren ge mer anpassade lösningsförslag något som gynnar både dem och dig som beställare.

Jag rekommenderar verkligen att man tar sig tid och gör det här arbetet. Det låter kanske stort och tungt men det behöver inte alls vara det. Förarbetet är att fundera ut vad man vill uppnå, effektkartläggningen blir därför viktig för att skapa samsyn mellan vad ledningen vill och projektet innan uppstart.