Leda workshop

Vi är många som har deltagit i en workshop inför en digital satsning och efteråt tänkt att det gav väl ingenting – vi missförstod bara varandra. Ett tips är att avsätta tid i början för att reda ut interna förkortningar på olika system, funktioner och projekt.

Det gäller också att ha samsyn kring vad vi avser med till exempel personalisering och andra buzzwords. Först då kan vi delta i workshopen fullt ut, istället för att fundera på vad som menas.

Kvinna sätter upp post-it på glasvägg workshop