Strategisk rådgivning

Står ni inför viktiga, dyrbara digitala beslut och inköp inför framtiden?

Det digitala landskapet förändras konstant och verksamheter behöver anpassas efter olika utmaningar som kommer från nya tekniska lösningar, ökad konkurrens eller helt enkelt nya prioriteringar.

Vad är strategisk rådgivning

Våra strategiska rådgivare förbereder er så att ni kan fatta bra beslut om hur ni långsiktigt ska jobba med digitalisering och webb. Kostnadseffektiva digitala beslut som ska omsättas i effektmål för att kunna räkna hem det ni investerar. Ni får framtidsscenarier och en modell för ROI (return on investment).

Rådgivningen omfattar tekniska frågor, webb och digitala tjänster. För att kunna ta strategiska beslut behöver man identifiera och förstå risker och möjligheter mellan olika val av tekniska lösningar. Ni får en konsekvenskalkyl och en systemöversikt.

Vi ställer frågor som vilka system som finns och behövs i er organisation?  Vilka använder vad och känner till vad? Syfte är att ni får överblick över alla installationer och tillhörande kostnader.

Med oss får ni ett viktigt utifrånperspektiv och ett professionellt bollplank. Vi sitter även med på era tekniska möten något vi är måna om och förespråkar.

Hur kan vi hjälp dig?

Det finns färdiga paket eller specialanpassade lösningar för strategisk rådgivning.

I paketet för strategisk rådgivning ingår:

 • Rådgivning kring strategi för hur er organisation ska beställa eller upphandla digitala tjänster eller plattformar av leverantörer.
 • Rådgivningssessioner för till exempel tekniska frågor
 • Framtidsscenarier för det digitala landskapet – hur ska ni långsiktigt arbeta med webben i framtiden, vilka effekter ska webben bidra med?
 • Modell på hur ni räknar hem en digital investering, ROI
 • Systemöversikt av digitala plattformar – vad används internt och externt?
  • Kunskapskartläggning och -spridning – vilken kännedom finns internt om system och installationer/verktyg.
  • Kostnadskalkyl – vad kostar alla digitala plattformar och system?
  • Att lägga god tid på en analys är en förutsättning för att få fram en strategi. Genom vår breda kompetens och långa erfarenhet från olika organisationer kan vi ta fram en analys som leder till en långsiktig strategi för att nå önskade mål.
 • Konsekvenskalkyl – vad händer om ett system eller en installation tas bort eller läggs till?

Hallström Konsult har bred teknisk kompetens och lång erfarenhet av digitalisering vilket är av högsta betydelse för att kunna ställa rätt frågor.