Varför behöver man egentligen en testmiljö och stagemiljö?

Att man har en bra stagemiljö, d.v.s. en miljö som så mycket som möjligt liknar produktionsmiljön och där man ordentligt testar den kod som ska produktionssättas, är för oss givet. Nedan ska vi göra ett försök att förklara varför det är så viktigt.

En del kunder vill att man driftsätter små ändringar direkt till deras produktionsmiljö och visst kan man göra det men då riskerar man en ostabil produktionsmiljö där det kanske krävs ytterligare en driftsättning för att få bort en bugg som dök upp från ingenstans vilket resulterar i onödig nedtid. Vi rekommenderar alltid våra kunder att testa ordentligt även den minsta av ändringar. Testning av kod är som ost i matlagning, det kan aldrig bli för mycket!

Hur många miljöer behövs?

Så hur många miljöer behöver man testa i då? Vår rekommendation är att man har tre olika miljöer. Test-, stage- och produktionsmiljö. Testmiljön ligger oftast hos den partner som utvecklar och sköter förvaltningen av webbplatsen. Ett bra tips är att alltid låta någon annan än den som utvecklat koden testa den nya funktionen i testmiljön innan man går vidare. Denna miljö är också lämplig att använda i utbildningssyfte för kundens redaktörer och ovanan användare eller om kunden vill prova att labba med idéer på block, sidor, personalisering osv.

Stagemiljön

Stagemiljön ska ligga på samma ställe som produktionsmiljön och vara så lik produktionsmiljön som möjligt. I och med att stage- och produktionsmiljön ligger på samma ställe är det lätt att upptäcka stora showstoppers innan driftsättning t.ex. att en port i en brandvägg måste öppnas för att man ska kunna kommunicera med en extern webbservice. I stagemiljön sker den slutgiltiga testningen av den nya koden och först när allt fungerar där och är godkänt lyfter man koden till produktionsmiljön.

I exemplet ovan för en publik webbplats krävs en EPiServer 11 CMS One Site-licens som gäller för en site på tre miljöer, dvs en produktionsmiljö och två testmiljöer. Beroende på vad du som kund har för krav för dina testmiljöer och produktionsmiljöer kan det krävas fler servers, t ex om man lastbalanserar sin webbplats. En lämplig set-up och licenskostnad är något som vi partners hjälper till med att ta fram.

Sammanfattning

Låter det som onödigt komplicerat med tester i två miljöer innan man driftsätter? Ja, det är några extra steg men vi lovar att i slutändan sparar du både tid och pengar. Nedan följer en sammanfattning på vad du ska tänka på:

  • Ha helst tre miljöer. Test-, stage- och produktionsmiljö.

  • Välj bort testmiljön om du måste välja bort någon, stagemiljön är ett måste.

  • Se alltid till att någon annan än utvecklaren testar koden.

  • Driftsätt aldrig direkt till produktionsmiljön och undvik driftsättningar på fredagar. Ingen gillar onödigt helgarbete.

  • Se till att stagemiljön är så lik produktionsmiljön som möjligt. Kopiera gärna produktionsmiljön till stagemiljön en gång i månaden.

     

  • Testa, testa, testa! Och när du klar, testa en gång till.

Rådet är skrivet av:
Kristoffer Lindén, senior utvecklare på Authority

Authority

Authority är teknisk samarbetspartner till Hallström Konsult, med specialistkompetens inom webbutveckling på EPiServer och Umbraco.