10 tips för att välja rätt system

Systemstöd är en viktig fråga för de allra flesta organisationer idag. Med hjälp av system kan vi effektivisera processer, erbjuda nya tjänster och produkter och nå konkurrensfördelar på olika sätt. Men det finns många exempel på när införande av system inte alls gett de effekter man hoppats på. En framgångsfaktor är att välja rätt system.

På övergripande nivå bör vd och ledning ta greppet om vilket systemstöd organisationen som helhet behöver. Där bör man utgå från hur system kan stödja de långsiktiga affärsmålen. Läs mer här: Digitalisering: Behov före lösning

På systemnivå, om ni till exempel bestämt att ni ska införa ett Marketing Automation-system eller byta ut ert befintliga CRM-system, så finns det ett antal saker att beakta för att öka chanserna att välja rätt och få ut den nytta ni eftersträvar.

Frågor för att utvärdera ett system

Här är ett antal frågor som är bra att ställa i valet av ett nytt system:

 • Vad är verksamhetens behov? Vilken nytta ska systemet ge?

 • Vilken nivå av system behöver vi (Mercedes eller Fiat)?

 • Vad är kostnaden jämfört med uppskattad nytta?

 • Om systemet ska ersätta ett befintligt system – är det görbart eller tekniskt möjligt?

 • Ska vi ha ett system för varje ändamål/behov eller ska vi ha ett system som täcker in flera behov?

 • Ska vi utveckla ett eget system eller ska vi köpa ett standardsystem? Kundanpassa eller inte?

 • Vilka andra system ska det nya systemet kunna prata med?

 • Hur ska data flöda mellan system?

 • Var lagrar systemet data och använder systemleverantören underleverantörer utanför EU? (aktuellt för organisationer med särskilda höga krav på GDPR).

 • Vilka behov har användarna?

 • Vill och kan vi förvalta systemet internt eller behöver det vara ett system där det finns support att köpa?

Verksamhet och IT behöver samverka

I valet av system behöver verksamheten och IT samverka. Detta eftersom vissa av frågorna kopplar till affärsmål och organisation och andra till tekniska möjligheter och begränsningar.

En annan aspekt av att få ut maximal nytta från system är själva införandet. Ett genomtänkt införande är nyckeln för att ett nytt system ska få genomslag i organisationen.

Här är tips för att lyckas med införande av system