Vad innebär agil utveckling?

Ordet agilt hörs överallt numera. Men även om de flesta företag säger att de arbetar agilt så är det långt ifrån alla som gör det i praktiken. Agilt har blivit ett väl använt ord och många vet inte vad begreppet egentligen innebär. Här är de 12 principer som utgör grunden för det agila tankesättet.

De agila principerna introducerades 2001 av ett antal mjukvaruutvecklare. De ville få till ett mer flexibelt arbetssätt för att kunna få ut produkter snabbare på marknaden. De skapade The Agile Manifesto bestående av 12 principer för utvecklingsarbete. Namnet agil kommer från engelskans ”agile”, som betyder lättrörlig.

Idag används agila metoder i alla branscher och inom en mängd olika områden. Det finns olika agila metoder och ramverk bl a Scrum, Kanban och DevOps men alla vilar på de 12 grundprinciperna.

Forskning visar bland annat att företag som arbetar agilt har bättre förmåga att hantera förändringar – 70%, snabbare projektleveranser – 60% och förbättrad lagmoral – 59% (Källa: Mondayblogg).

12 agila principer

Här är innebörden i de 12 principerna i det agila ramverket:

1 Var lyhörd och gör kunden nöjd

Ta kundens behov, lansera det som har högsta prioritet tidigt för att få ut en fungerande produkt, utvärdera och samla in användarfeedback. Genom att jobba i korta iterationer som levererar en utvärderingsbar och fungerande produkt, kan åsikter eller förändrade förutsättningar som kunden eller användaren har gentemot produkten snabbt prioriteras och åtgärdas inför nästa utvärdering

2 Var inte rädd för förändring

Välkomna förändring även sent i ett projekt och var beredd att ändra riktning om det ger dina kunder konkurrensfördelar. Man tillåter en experimenterande kultur om man vågar göra små och snabba förändringar.

3 Leverera små fungerande leveranser löpande

Varje iteration ska leverera värde till kunden vilket betyder att det ska vara lite bättre än sist. Att den ”fungerar” behöver inte betyda samma sak som att den är helt färdig, utan snarare att den är så pass färdig att den kan utvärderas.

4 Samverka i tvärfunktionella team

Samarbeta i team bestående av verksamhet och utvecklare, för att säkerställa smidigt arbete och att det ni utvecklar möter kundens förväntningar. Kommunikation är a och o och behöver göras dagligen.

5 Supporta och lita på ditt team

Forma team runt motiverade individer och lita på att de kan få jobbet gjort snarare än att detaljstyra dem. Ge dem rätt förutsättningarna och stöd att få jobbet gjort.

6 Kommunicera med teamet

Kommunicera direkt med teamet och ge feedback för att minska missförstånd och effektivisera informationsdelning och problemlösning.

7 Mät framgång baserat på kundnöjdhet

Leveranser till kund är huvudmåttet på framsteg snarare än antalet timmar som teamet arbetat, hur många rader kod de skrivit eller hur många problem de löst. För varje iteration uppdateras produkten enligt tidigare utvärdering för att nå kundnöjdhet.

8 Uppmuntra en hållbar utvecklingstakt

Planera och prioritera arbetet i faser för att få till en konstant arbetstakt och kunna ta hand om förändringar utan stora arbetstoppar för teammedlemmarna.

9 Fokusera på teknisk excellens och god design

Testa och utvärdera arbetet löpande för att kunna upptäcka och fixa problem tidigt istället för i slutet av ett projekt. Det är bättre att bygga rätt från början med en bra grund.

10 Prioritera det viktigaste i varje iteration

Håll fokus på att leverera värde för produkten genom att; minimera arbete som inte ger värde, starta enkelt och addera funktioner efter hand och leta efter sätt att få mer gjort med mindre resurser genom automatisering.

11 Låt teamen självorganisera sig

Agila team behöver kunna fatta beslut och organisera sitt arbete själva. Då blir de också mer motiverade och skapar mer värde.

12 Utvärdera regelbundet

De flesta agila metoder inkluderar en så kallad ”retrospektive” i slutet av varje sprint. Detta fokus på kontinuerlig förbättring hjälper teamet att bli mer effektivt och gör att de kan efterleva flera av de andra principerna.

Inkrementell utveckling

Sammanfattningsvis kännetecknas agila metoder av att de är inkrementella, lättrörliga och anpassningsbara. Arbetet drivs i korta cykler med täta avstämningar för att teamet ska kunna reagera på förändringar, få lärande-loopar och kunna fånga upp förbättringspotential fortlöpande.

Agila projekt kan vara en utmaning. Vill ni lära er mer om agila principer och hur ni kan applicera dem på er organisation, hör av er. Vi har både en utbildning och ger löpande handledning i ämnet.