Bli en bättre beställare av digital utveckling

Workshop för dig som vill förbättra samarbetet med din leverantör.

Att beställa digital utveckling från en leverantör kan ibland vara utmanande. Det kan vara svårt att beskriva behov och följa upp vad man vill uppnå på utsatt tid och överenskommen kostnad.

I den här workshopen går vi igenom frågeställningar som ni har i er organisation, allt från vad du behöver tänka på före, under utvecklingsprocessen och efter, dvs vidareutveckling/förvaltning så att du exakt vet vad du kan påverka och följa upp. Du lämnar workshopen med en tydlig handlingsplan för hur du ska kommunicera och styra i projektet. Du är trygg i vad du kan kräva och vad du kan påverka i den del av arbetet du är ansvarig för. Du vet hur ni kan jobba effektivare internt och vilka krav ni kan ställa på leverantören.

Exempel på vad workshopen kan ge

  • Hur du ska förhålla dig till alla behov, omvandla dem till krav samt hur du sållar och prioriterar behoven. Vi går igenom hur en prioriteringsmodell ser ut och du får kunskap om hur man skriver krav.

  • Hur agila arbetssätt fungerar i praktiken och vilka delar i den agila utvecklingsprocessen som det är extra viktigt att du är involverad i som beställare.

  • Vad som förväntas av dig och vad leverantören gör under utvecklingsprocessen, t ex när i tid ska du som beställare acceptanstesta och hur ska ni dokumentera fel.

  • Vi går igenom hur du skaffar dig kontroll över tid och kostnad bl a genom att begära tidsestimat.

  • Du får kunskaper om hur du kan ha en nära dialog om backloggen med leverantören samt konsekvenser som rör prioriteringar eller tillägg. Kostnaderna kan dra i väg om vi lägger till nya saker i backloggen, eller kommer med ogenomtänkta behov och förändringar. Om dialogen saknas är det tyvärr lätt att leverantören säger – så blir det när vi jobbar agilt…

Nästa steg

Workshopen kan genomföras med 1 – 6 personer fysiskt eller digitalt. Inför workshopen kontaktar jag utvald person för att få reda på mer om era utmaningar. Med det som underlag förbereder jag workshopen. Efter workshopen får ni en sammanställning och rekommendationer med förslag på fortsatta arbetssätt.

Pris

Workshop inklusive förberedelse och sammanställning från 9 100 kr exkl. moms. Tid bokas efter överenskommelse.

Workshopen utförs av Camilla Hallström, digital strateg, coach, beställarstöd och certifierad Scrum Master med 20 års erfarenhet av digital utveckling.Camilla Hallström

Camilla genomför uppdrag som rådgivare på ledningsnivå för att bl a hjälpa till med prioriteringsprocesser och som operativ ledare av utveckling. Hon jobbar nära tvärfunktionella utvecklingsteam och strukturerar upp utvecklingsverksamheten för att få agila processer och arbetssätt på plats med utgångspunkt från och involvering av verksamheten. Referenser