För dig som är VD eller IT-chef: Digitalisering avdramatiserad

För många verksamheter har digitalisering blivit en nödvändighet för att behålla konkurrenskraft och överleva. Men det kan vara svårt att hänga med i den snabba utvecklingen. Och vad är det egentligen som ska digitaliseras?

Tidigare kunde digitalisering innebära att man tog fram en hemsida eller utvecklade en app för att andra hade det. Idag är digitalisering något helt annat. Idag kan vi digitalisera många processer, inte bara för syns skull utan direkt kopplat till att nå affärsmålen och förbättra ekonomin.

Att lägga tid på att organisera sig – för att förbättra processer eller få ut nya lösningar till kunder – är därmed väldigt lönsamt. Och många gånger nödvändigt. Medarbetarnas och kundernas kunskapsnivå och förväntningar ökar. Hygienkraven på teknik och funktioner är mycket högre idag än för några år sedan.

”Det är svårt att hänga med i utvecklingen”

Många VD:ar jag träffar tycker att det är svårt att hänga med i den snabba utvecklingen. Det är inte ovanligt att man lämnar över digitaliseringsinitiativen till konsulter och sedan känner att man inte riktigt förstår vad de säger.

Dessutom brukar det finnas krav på att arbeta agilt, vilket för många organisationer innebär ett nytt sätt att arbeta och organisera sig. Det är inte självklart hur det ska gå till. Det är också lätt att gå bort sig bland alla termer och begrepp.

Vad är digitalisering egentligen?

Digitalisering är ett omfattande begrepp. Någon tänker på innovation av helt nya produkter, tjänster eller affärsmodeller. En annan tänker på effektivisering av interna processer (t.ex. genom automatisering av det som tidigare skedde manuellt). En tredje kopplar digitalisering till nya sätt att kommunicera effektivt med kunder eller till nya funktioner i en digital tjänst.

Digitalisering kan vara allt av ovanstående och genomsyrar idag hela verksamheten (för de flesta företag och organisationer).

Å andra sidan är det inte något nytt att försöka skruva en verksamhet mot bättre produktivitet och resultat. Inte heller är möjligheten att förbättra med hjälp av teknik och system något nytt.

 Övergripande handlar digitalisering egentligen ”bara” om att hitta var den största potentialen till förbättring finns.

Accelerationen kräver agilitet

Det nya ligger mer i accelerationen i den tekniska utvecklingen och de möjligheter det innebär – och det är här det agila arbetssättet kommer in.

Att arbeta agilt handlar om att komma ut med mindre men snabbare leveranser istället för att göra stora vattenfallsprojekt. Det handlar också om att organisera sig för att kunna arbeta så. Till exempel genom att samverka i tvärfunktionella team istället för i stuprör.

Men, det finns ingen färdig agil process eller metod som passar varje verksamhet – och även om det fanns en sådan så är det ändå bättre att börja i liten skala. Att utgå från den egna verksamhetens verklighet och prova sig fram i små steg.

Små steg och sunt förnuft

Det finns givetvis en mängd olika aspekter att ta hänsyn till för att lyckas med digitalisering. Speciellt som det idag är mer eller mindre samma sak som verksamhetsutveckling.

Men det kan vara värt att ta ett steg tillbaka och avdramatisera de stora och fluffiga koncepten digitalisering och agilt.

Istället för att införa en omvälvande förändring och gå bort sig bland nya termer och begrepp, så gäller det att med sunt förnuft utgå från den egna verksamheten.

I sin enklaste form handlar det om att svara på följande frågor: Vad ska vi förbättra med ny teknik? Hur kommer vi ut med utveckling snabbare och hur ska vi organisera oss för att kunna göra det?