Tips som får dig som kund att lyckas med acceptanstest

Ett stort problem för många kunder är att de inte har någon rutin för hur de ska acceptanstesta leveranser som de får från sin leverantör.

Det är kundens ansvar att acceptanstesta och ge ett godkännande av det som leverantören har utvecklat under en sprint. Acceptanstest innebär att testa i en produktionslik testmiljö så att funktioner fungerar enligt förväntan (kraven) och med den design som är överenskommen. Innan dess ska utvecklingsteamet testat så att inget ”smäller”, dvs att alla funktioner fungerar som de ska.

När du som kund har sagt ok till leveransen går det inte att komma flera veckor senare med upptäckta fel utan att det då tillkommer kostnader.

Det kan liknas med att bygga ett hus. När allt är klart och huset har blivit så fint som ni önskade så vill ni själva slutbesiktiga det och inte lämna över besiktningen till byggaren. Ju tydligare ritningar och instruktioner ni haft till byggaren – som till exempel att dörren till badrummet ska vara vänsterhängd med mässingshandtag – desto lättare blir det för er att vara överens om slutresultatet.

Tips inför acceptanstest

  • Ju bättre krav ni har desto lättare är det sedan att acceptanstesta. Det gäller även för redaktörskrav. Med ett ”luddigt” underlag är det svårare att säga att ni inte har fått det som ni har förväntat er.

  • Det är bra att ha en ansvarig för acceptanstesterna på kundens sida även om ni är fler som testar, en person som är insatt i kraven.

  • Använd ett test-underlag, en mall som alla använder som testar.

  • Se till att få samsyn om vad som är skillnaden mellan buggar och fel utifrån hur kraven är formulerade tillsammans med leverantören i uppstarten av projektet.

  • Kom överens med leverantören hur snart och på vilket sätt ni ska dokumentera fel.