Kravställning och kravspecifikation

Kravställning är grunden för ett lyckat projekt, inklusive kravspecifikationen

Kravställning handlar mer om varför och mindre om hur. En agil arbetsprocess gör det möjligt att göra anpassningar efter förändrade krav som uppstår under projektets gång. Det tryggar att slutprodukten överensstämmer med dina behov.

Kravbilden är ett av dina viktigaste verktyg

Kravbilden är ett av dina viktigaste verktyg för att skapa en tydlig kravspecifikation. Kravarbetet har alltså som syfte att identifiera behoven, inte färdiga lösningar. Med hjälp av kraven tydliggör du vad du vill ha till leverantören och utvecklarna. Med ett agilt förhållningssätt kan kraven anpassas under arbetets gång istället för när arbetet är avslutat. Det sparar både pengar och tid.

Vi lotsar dig och din organisation genom kravställningen, inklusive skapandet av en omfattande kravspecifikation, med hjälp av beprövade metoder som effektivt identifierar och kvalitetssäkrar kraven, samt gör dem testbara.

Arbetet sker bland annat genom workshops och intervjuer. Allt dokumenteras i ett webbaserat verktyg t.ex. Confluence, Jira eller DevOps med acceptanskriterier som styr kommande aktiviteter i projektet.

Ta in någon av våra experter på kravställning i nästa projekt, så optimerar du förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt med en väldefinierad kravspecifikation.