Agila projekt – rörligt eller rörigt?

Det agila arbetssättet är bra när du vill ha löpande och snabba resultat, när situationen eller branschen är föränderlig eller när slutprodukten kan växa fram under projektets gång.

Men agilitet innebär inte att struktur är överflödigt. Tvärtom! Agilitet handlar om att under organiserade former skapa och reagera på förändringar i en föränderlig omvärld och balansera mellan flexibilitet och stabilitet för att skapa vinst.

Kommunikation, lyhördhet, struktur och samsyn om arbetssätt är viktigare än någonsin när utvecklingen går snabbt, eller hur?

Läs mer om agil utveckling och de 12 principer som utgör grunden för det agila tankesättet.

Utbildning i att planera och jobba i agila projekt

Utbildning i att bli en bättre beställare av webb och IT-tjänster

Agila projekt – rörligt eller rörigt?