Upphandlingsstöd

Vi hjälper dig med din upphandling av ny webbplats 

Ett tydligt upphandlingsunderlag och en genomtänkt kravspecifikation underlättar för leverantörerna i arbetet med att ta fram anbud och för er att utvärdera svaren.

Upphandlingen blir ert strategiska verktyg för att nå projektets uppsatta mål och säkrar upp att ni använder företagets pengar på ett effektivt sätt.

Med en upphandling kan ni jämföra leverantörerna utifrån en mängd kriterier, inte bara kostnad, utan också utifrån kvalitet, tekniska kunskaper och upplägg av support och förvaltning.

Vi har hjälpt många kunder med upphandling, både offentlig sektor och privata företag. Med ett heltäckande upphandlingsunderlag löser du problem redan innan de uppstår. Ingen organisation har råd att låta stora, viktiga projekt gå över styr.

Kontakta oss så lyssnar vi på dina förutsättningar och ger förslag på hur vi kan hjälpa dig

Tips på bra saker att tänka på inför en upphandling:

  • Leverantören ska i ansökan namnge offererade personer. Ta referenser på teamet inklusive projektledaren som ska bygga webbplatsen, även om ni bara har hört gott om leverantören.
  • Om ni funderar på att byta CMS är det bättre att göra valet innan upphandlingen. Ni kommer att få tillräckligt många frågor från leverantörerna på upphandlingsunderlaget. Att utvärdera ett CMS är bättre att göra som en egen insats där ni ser över vilka behov ni har och vilket publiceringssystem som bäst löser behoven.
  • Kom överens innan om vad som är viktigast för er innan ni ska utvärdera offertsvaren (utvärderingskriterier), t ex om den nya leverantören ska kunna er bransch, ha väldokumenterade processer, vara proaktiv för att ni ska ligga i framkant, ha kunskaper om användbarhet, ha x-antal certifierade utvecklare, kunna ett speciellt system som ni använder, finnas nära geografiskt m m.
  • Numera drivs alla projekt agilt. Ju större avsteg eller förändringar ni gör utifrån kravspecifikationen under utvecklingsprojektet desto mer kommer det att påverka slutpriset. Om ni kommunicerar till leverantören att priset är viktigast i upphandlingen behöver ni tänka till när ni prioriterar vilka behov som ska byggas.
  • Se till att leverantören på offertpresentationen tar med de som ska jobba i projektet, åtminstone projektledaren. Personkemi och ”förtroende” kan inte nog betonas.

Läs mer:

Vi tog hjälp av Camilla inför en upphandling av webbyrå – vi ville säkerställa att alla aspekter och behov kom med i upphandlingsunderlaget, och att den webbyrå vi i slutänden anlitade verkligen förstod våra behov och krav. Mycket nöjda med Camillas professionella och strukturerade insats!

Helena Sundqvist Laurin, kommunikationschef Trygghetsrådet TRS

Vi tog hjälp av Camilla när vi ville byta förvaltning för vår webbplats. Med hjälp av Camillas tekniska kunskaper och stabila grund kom vi dock fram till att vi skulle göra ett större jobb och bygga en helt ny webbplats. Camilla hjälpte oss att få ner våra behov och skriva ett tydligt upphandlingsunderlag. Hennes kontaktnät inom branschen gjorde att vi fick ett bra underlag av byråer att skicka underlaget till och hon hjälpte oss också med hur vi kunde jämföra de olika svar vi fick in. Camilla bidrog till att det kändes som en trygg process. Hon är kunnig, pedagogisk och generös med sina kunskaper och erfarenheter.

Anna-Karin Rosvall, ansvarig digitala kanaler TCO