Roller och arbetssätt

Min erfarenhet har lärt mig att det är viktigt att i inledningen av ett projekt definiera vem som gör vad och vem som ansvarar för vad – det vill säga sätta tydliga roller och arbetssätt. Det finns roller som påminner om varandra och är inte rollerna tydliga för alla, kan det bli tungrott en bit in i ett projekt där många personer är involverade.

Därför rekommenderar jag är att i ett tidigt skede i projektet ha en workshop för att gå igenom roller, ansvar och arbetssätt. Ta upp konkreta exempel, det är lätt att missuppfatta varandra om man inte går in på detaljer.

Här är förslag på några områden som påverkar flera roller:

  • användarupplevelsen

  • design

  • funktionella krav

  • verksamhetsfrågor

  • arkitektfrågor

  • systemkrav

  • innehållsfrågor

  • vart går gränsen, vem ansvarar för vad?

  • Vem har mandat att ta beslut?

  • Vad ska vi ha för ett arbetssätt?

Se det som en ny relation, där ni sätter ett samboavtal, i början känns det som att alla tycker lika och allt är frid och fröjd, men efter hand dyker olikheterna upp. Reder vi från början ut roll och ansvarsfrågor så underlättar det ett bra samarbetsklimat.