Beställarstöd

Dags att förbättra er beställningsprocess av IT-projekt?

Idag låter många kunder IT-leverantören göra stora delar av kravställningen. Det ger fel maktförhållande i relationen mellan beställare och leverantör tycker vi.

Vi ger dig en starkare röst som beställare

En lyckad IT-satsning håller sig inom utsatt budget, blir klart i rätt tid och uppnår den önskade nyttan för slutanvändarna. Men många beställare känner att resultatet inte blev riktigt som de förväntade sig. Vi vet att det går att ändra på.

Att IT-projekt styrs med hänsyn till tid, pengar och driftsäkerhet är viktigt, men vi ser att det ofta läggs för lite vikt vid nyttan för användarna. Att det går att utföra en handling efter projektets slutförande är i sig inte ett kvitto på ett lyckat projekt. Hur det går att utföra handlingen är det avgörande.

Oberoende och erfaren rådgivare en hjälp

Vi hjälper kommuner, myndigheter och företag med hela eller delar av beställningsprocessen. Det är tryggt att ha en oberoende rådgivare att bolla med. En rådgivare som har gjort samma resa flera gånger tidigare och är van att genomföra liknande projekt.

Att användarnyttan blir som önskat och dessutom till rätt pris, är något som våra konsulter kan hjälpa dig att styra redan i beställningsunderlaget och vidare genom processen. Vi hjälper dig beställa det ni behöver vare sig det är en enskild funktion eller ett helt projekt. Och vi gör det objektivt eftersom vi inte är kopplade till någon systemleverantör.