Så blir en retrospektiv lyckad

Ta vara på det som framkommer av de agila ceremonierna. Låt dem inte stanna vid ett teoretiskt påfund som i bästa fall mynnar ut i en mötesanteckning.

Oavsett metodik borde alla göra en retrospektiv regelbundet, det är ett väldigt bra verktyg för att stämma av vad som fungerar och vad som kan bli bättre.

Här kommer förslag på agenda och några tips att tänka på för att få ett lyckat resultat.

Vad?

En retrospektiv är en workshop där alla som har jobbat tillsammans får tillfälle att stanna upp och reflektera över arbetet (om det är en retro efter avslutad sprint och om ni följer Scrum by the book ska teamet, Scrum master och produktägaren delta)På så vis kan ni jobba löpande med förbättringar under arbetets gång och ni får tillfälle att reflektera över leveranser och arbetssätt i syfte att hitta ännu bättre sätt att arbeta på. Dessutom fångar en retrospektiv upp det som skaver.

Om det är en extern byrå som utvecklar så tycker jag personligen att det är värdefullt och givande att även kunden, det vill säga produktägaren deltar.

När?

Om ni arbetar enligt Scrum är det naturligt att köra en retrospektiv direkt efter sprinten är avslutad men innan nästa påbörjas. Använder ni någon annan metodik så kan ni lägga in regelbundna retroperspektiv i arbetsgången där det passar.

Hur?

En retrospektiv leds av en facilitator. Börja med att sätta grundreglerna för mötet. Det är regler som alla deltagare ska följa. Här är några exempel på regler:

  • Kritisera handlingar inte personer. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga.
  • Låt deltagarna prata till punkt.
  • Påminn om syftet, det handlar inte om att hitta skyldiga utan om att förbättra processen.
  • Bestäm avgränsningar, hur långt tillbaka ska ni gå? Gäller det bara den här sprinten till exempel.
  • Innan ni startar upp kan ni hjälpas åt att påminna varandra om vad ni har gjort under den här perioden.

Agenda

Nedan beskriver en övning där alla är på plats, det går förstås lika bra att göra övningen digitalt

Vad gick bra?

  • Ta exempelvis 10 minuter (tiden baseras på omfattningen av arbetet som ska utvärderas, det kan vara mer än 10 min eller mindre) där alla individuellt får skriva upp det som gick bra på ”gröna” post-it-lappar och sätta upp på en ”whiteboard-tavla”. En sak per post-it. Facilitatorn grupperar ihop lappar som säger samma sak.

Vad kan vi förbättra?

  • 10 minuter enligt samma som ovan, men nu ligger fokus på vad som kunde gått bättre och ni använder ”blåa” post-it-lappar.

Vilka förbättringsförslag ska vi ta med oss till nästa sprint?

  • Vilka konkreta lösningar skulle kunna förbättra det som står på de ”blåa” lapparna? Använd ”gula” post-it-lappar den här gången. Ta 10 minuter igen. Glöm inte att facilitatorn ska gruppera ihop de lappar som säger samma sak.

Bestäm vilka förbättringsförslag som ni ska gå vidare med

  • Nu är hela teamet med och diskuterar 10-15 minuter om de lösningar som framkommit.
  • Välj vem som ansvarar för vilket förbättringsförslag och sätt en deadline.

Avsluta mötet med en snabb genomgång av vilka förslag ni har valt. Tacka för allas input.

Det är inte ovanligt att en retrospektiv genomförs bara för att det ingår i de agila ceremonierna och att det som framkommer i bästa fall bara blir en mötesanteckning som ingen läser.

Ta istället vara på möjligheten och resultatet, det är ett fantastiskt bra verktyg för att förfina och förbättra – följ upp de som har fått ansvar för förbättringsförslagen och deras deadline.