TFS (Visual studio Team Foundation Server)

TFS är ett webbaserat projekthanteringsverktyg som är mycket värdefullt att stödja sig på vid hantering av stora projekt.

Med TFS blir varje del, arbetsuppgift lika viktig och det går lätt att följa hur arbetet utvecklas, vad som står överst och främst på agendan, vilka sprintar som innehåller vad, vilka deadlines som gäller.

Så jobbade Alecta med TFS i sitt webbprojekt

Projektgruppen var uppdelad i två delar, grupp 1: utvecklare (back-end, front-end, test, UX), grupp 2: koncept, design, krav och innehåll.

Båda grupperna träffades och hade gemensamt Scrummöte två dagar i veckan, då gick gruppen igenom aktuell sprint i TFS:en framför en digital tavla. Alla hade möjlighet att utbyta idéer och problem som på så sätt enkelt och snabbt kunde lösas. De andra dagarna i veckan var det tekniska Scrummöten.

Krav i TFS

Alecta skapade en ny funktion (feature) för varje utvecklingsområde inom ramen för projektet, denna beskrev bara kravet på en övergripande nivå. En feature består av ett flertal krav (requirements).

Sedan skapade Alecta ett kravkort (requiremenkort) där projektet gick djupare in i kravet och detaljer. I projektet planerade projektgruppen in vilka krav som ska vara skulle med i respektive sprint. Varje krav kan man bryta ned i olika delar (tasks), vilket underlättar för utvecklarna.

Alecta använde tre olika simbanor, det hjälpte projektgruppen att se vad som var tvunget att vara klart inför nästa sprint. På så sätt kunde projektgruppen enkelt få en överblick över vad som pågick i sprint x i alla kunskapsområden.

TFS gav en fin överblick för alla involverade, oavsett roll, att följa med i hur projektet fortlöpte.

Läs mer om Alectas webbprojekt