Dagens digitaliseringsstrategier behöver blicka längre in i framtiden

Många digitaliseringsstrategier är för närsynta och saknar det långsiktiga perspektivet.

Man kan tycka att det borde räcka att ha en strategi kring webb-, e-handel och CRM-verktyg. Men det är inte tillräckligt om man vill vara konkurrenskraftig på lång sikt.

Allt grundar sig i att användarnas behov förändras löpande. Dagens användare förväntar sig mer och är mer ombytliga sett till deras behov av nya funktioner. Företag vill därför ge besökarna än bättre upplevelse genom att göra den sömlös och personaliserad. Utvecklingen går mot att vi kommer att koppla ihop fler system och dela mer data för att få till den personaliserade kundupplevelsen.

Det betyder att….

  • …vi måste ha en långsiktig strategi för vart vi är på väg.
  • …de system vi använder måste stödja strategin.
  • …vi behöver system som fungerar ihop – även på lång sikt.

Två lager av utmaningar

Man kan se digitaliseringen utifrån två lager:

  1. Användarnas behov och vad vi vill ge dem.
  2. Tekniken som ligger till grund för att tillfredsställa användarna behov. Inte bara idag, utan också imorgon.

Jag vet av erfarenhet att många tänker för kortsiktigt. De flesta tänker behov här och nu, men tar inte hänsyn till att utvecklingen går så fort. Oavsett om systemen är egenutvecklade eller består av standardlösningar måste de bygga på rätt teknik som funkar ihop långsiktigt.

Lösningen

Jag rekommenderar att man gör en kartläggning av systemen utifrån ett helikopterperspektiv. Kartläggningen ska säkra upp så att systemen även i framtiden ska kunna prata med varandra. Vi behöver säkra upp att vi vidareutvecklar varje system på rätt sätt så att de blir eller fortsätter vara kompatibla.