Att checka av vid uppstartsmötet

Det här en härlig känsla när allt är på plats; projektet har en namngiven beställare, finansiering är klar, budget har upprättats och det finns en tidsplan med tydliga milstolpar. Äntligen är det dags för uppstartsmöte för att komma igång med ett nytt digitaliseringsprojekt eller ny webbplats.

När man initierar ett projekt internt eller med en extern leverantör så är det vanligt att börja ett uppstartsmöte med att alla sätter upp post-it-lappar med fina ord: ”vi ska våga prioritera”, ”vi ska vara transparenta”, och så vidare. Ord som sällan någon kommer ihåg senare i projektet. Tyvärr glöms det allt för ofta bort att prata igenom projektets rutiner så som möten, uppföljning och att det finns arbetssätt tydligt beskrivna.

Det är tydlighet som gäller när man startar upp ett projekt. Om ni jobbar med en extern leverantör är det ännu viktigare att vara tydlig. Här är min checklista för uppstartsmöte:

  • Genomgång av utvecklingsverktyg t ex Jira, hur skriver vi kraven och acceptanskriterier – direkt i verktyget, i ett bifogat Word dokument eller i Confluence?

  • Hur ska ni förhålla er till tidsplan, budget och backlogg. Vilket väger högst för er? Bli klara i tid, hålla budget eller få med många funktioner?

  • Längden på sprintar.

  • Hur ska vi jobba med prioriteringen av backloggen och sprintplanering.

  • Vilka är med på sprintdemo?

  • Hur hanterar vi test och acceptanstest, vem gör vad och hur och när återkopplar vi buggar?

  • Var sparar vi beslutade designskisser?

  • Var och hur dokumenterar vi tagna beslut?

  • Hur hanterar vi förändringar av scope och önskemål om nyutveckling?

  • Agenda och minnesanteckningar för möten.

Jag lovar att ni tjänar så mycket tid och pengar, men även gott humör, i ett projekt om alla har koll på vem som gör vad och när i tid.

Relaterade länkar