Start 2017-11-13T08:38:46+00:00

Några exempel på uppdrag

Vi hjälper dig att beställa din webbplats, intranät eller e-handelswebbplats.

Att beställa ett webbprojekt kan vara en snårig process. Alternativen är många och för att ta de rätta besluten lönar det sig oftast att ha ett bollplank och ett oberoende stöd vid val av de lösningar som gynnar verksamheten bäst.

Vi vänder oss till dig som är beställare av din organisations webbplats, intranät eller e-handelswebbplats. Vi har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer med strategisk rådgivning, upphandlingar och i processen att beställa projekt.

Webbekonomi och målmätning

Vill du ha konkreta siffror för att se att ditt webbprojekt har varit lönsamt? Gör mål och ekonomi för webb- och intranätprojekt till en självklarhet. Något vi har tagit fasta på och satt ihop en utbildning så att du kan träna och bli proffs på att mäta och följa upp projekt.

Tre anledningar till att använda en professionell kravställare

Spara tid – om ni lägger god tid till kravarbetet före ett projekt så sparar ni in den extra tid som behövs för att göra om eller att rätta till

Ekonomiskt – att göra rätt från start kostar mindre än att rätta till något i efterhand som har gått fel.

Minimera risker – i kravprocessen kvalitetssäkras funktionella och icke funktionella krav för att effektivt bygga och förvalta.

Råd och tips till beställare

Nyhetsbrevet innehåller tips och annan information som vi tror att du kommer ha stor nytta av som beställare av webbprojekt.

Klicka på länken nedan så kommer du till ett formulär där du kan anmäla dig för en prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer om nyhetsbrevet

Senaste tweetsen