En stödjande och beslutande styrgrupp

En välfungerande styrgrupp som fattar medvetna och underbyggda beslut är viktig för ett projekt. Jag har erfarenhet av bra styrgrupper men också av sådana som inte har satt sig in i projekt, som inte har stått upp för beslut och projekt där man inte ens ville ha en styrgrupp.

Här kommer tre punkter att tänka på:

  1. Styrgruppsmedlemmarna behöver ha tid att medverka, eftersom vi alltmer jobbar agilt krävs det en närvarande och engagerad styrgrupp för att hålla ett högre tempo med korta beslutsvägar.
  2. Styrgruppen ska ha full insyn i projektet.
  3. Kom överens om vilken nivå avstämningarna ska ligga på. Styrgruppen ska vara ett beslutsforum, inte ett diskussionsforum.
Beslut styrgrupp