Utbildning i att planera och jobba i agila projekt

Agila projekt kan vara en utmaning ibland. Det här är kursen du önskar att du hade gått när projektet du jobbar i rör till sig och tidsplaner inte hålls, eller när allt fler saker läggs till i backloggen mot slutet och då det saknas acceptanskriterier så det går inte att verifiera att ni har fått vad ni ska få…

På den här kursen får du lära dig hur du framgångsrikt planerar och jobbar rent praktiskt i ett agilt projekt. Kursen fokuserar mer på om att jobba i agila projekt än själva projektmetodiken, eftersom det är här vi ser att det ofta saknas kunskaper.

Vi går igenom fallgroparna och hur du etablerar ett arbetssätt innan projektet drar igång och hur du sen arbetar vidare genom alla delar av projektets gång. Du får veta varför det är så bra att produktägaren skriver krav och acceptanskriterier, hur du får överblick över sprintplanen och hur du ska arbeta med tidplan, budget och backloggen. Och mycket mer.

Kursmål

Kursen ger dig verktyg, tips och metoder för att planera, genomföra och följa upp projektet vilket spar in tid, pengar och skapar goda relationer i teamet.

Kursledare

Kursledare är Camilla Hallström och Per Hassle som är utvecklare samt Scrum Master på Authority. Per och Camilla delar med sig av flera års samlade erfarenheter av agila projekt. Kombinationen av Per och Camillas erfarenheter gör att kursen blir väldigt matnyttig och lärorik.

Vi går bl a igenom

 • Vad innebär ett agilt projekt i praktiken
 • Skillnad på agile och vattenfallsmetodik
 • Specifika roller i agila projekt
 • Beställarens och styrgruppens roll i agila projekt
 • Sätta produktmål, projektmål och effektmål
 • Hur förhåller man sig till tidplan, budget och backlogg
 • Projekt med en extern leverantör
 • Kommunikation i projektet
 • Agila processen – översiktligt
 • Olika verktyg för att hantera design, krav och kommunikation
 • Funktionella och icke-funktionella krav
 • Krav – hur skriver man en bra user story
 • Acceptanskriterier – hur skriver man acceptanskriterier
 • Hantera och prioritera backloggen
 • Test – hur tar vi vidare kraven till acceptanstest
 • Retrospektiv
 • Dina egna projektfrågor, kanske om ett pågående eller kommande projekt

Referenser

Tidigare kurser har fått fina referenser från deltagarna. Till exempel har samtliga svarat ”ja” i kursutvärderingen på frågan om de skulle rekommendera kursen.

Vem är kursen för?

För dig, oavsett roll, som kommer att vara involverad i ett projekt för att bygga en digital plattform, till exempel webbplats, intranät eller e-handelswebbplats. Kursen passar både dig som har vana av att jobba i agila projekt och dig som är ny. Vi anpassar upplägget utifrån gruppens erfarenheter.