Beställarstöd i webb- och digitaliseringsprojekt

Behöver man verkligen ett beställarstöd i webb- och digitaliseringsprojekt?

Jag tycker att man behöver det. Det finns väl ingen som skulle bygga en skyskrapa utan att ha tidigare erfarenheter och känner till fallgroparna.

En webbansvarig förväntas ofta att beställa en webbplats för ibland flera miljoner. Till saken hör att beställa en webb gör man relativt sällan och det som gällde sist gäller inte alltid längre i den digitala världen.