Tjänster

En lyckad IT-satsning håller sig inom utsatt budget, blir klart i rätt tid och uppnår den önskade nyttan för slutanvändarna. Men många beställare känner att resultatet inte blev riktigt som de förväntade sig. Vi vet att det går att ändra på.

Vi är oberoende konsulter som hjälper kommuner, myndigheter och företag med hela eller delar av den digitala utvecklingsresan.