5 fallgropar att undvika vid beställning av digitala tjänster

Det finns mycket att tänka på och förutse när man ska digitalisera sin verksamhet och köpa in eller bygga digitala tjänster.

Att beställa digitala tjänster som förbättrar för kunden, besökaren eller medlemmen och som samtidigt ska effektivisera och frigöra tid för verksamheten kan tyckas vara en enkel sak.

För att hjälpa dig att dra ditt projekt i mål med en bra slutleverans går vi här igenom fem vanliga fallgropar att undvika i beställarprocessen.

 • Gå direkt på lösning
  Ibland känns behovet självklart och man är överens om lösningen utan att ha tillräckligt på fötterna gällande allas behov.

  Samla in behov – tillsätt en referensgrupp. Digitalisering handlar inte i första hand om vilka system man ska välja, utan istället vilka behov man ska lösa, till exempel förbättrade kundupplevelser, automatiserade processer, nya affärsmöjligheter med mera.

 • Jobba i stuprör
  Det finns inget projektteam som kan sitta på en så pass generell kunskap att ett och samma team täcker in alla olika kompetenskrav under en digitaliseringsprocess.

  Här är det viktigt att tänka och jobba tvärfunktionellt: t ex webben + IT + verksamheten + juridik

  Anpassa därför vilka medlemmar som ska ingå i teamet beroende på vilken kompetens som krävs under de olika processfaserna. Har man gjort detta klart från start så förstår man varför personer i teamet kommer in och ut under processen.

 • Köp in teknik utan att se över arbetssätt
  Ledningen behöver säkerställa att verksamheten är redo att ta sig an den nya tekniken. Är verksamheten förberedd med utbildning, användning och finns nya arbetssätt för den valda lösningen?

 • Ta ett för stort grepp
  Om leveranser är stor dela upp den i faser, ”skär elefanten i bitar” – börja med den enklast delen och bygg på efter hand. Fördelen är att verksamheten och användarna hinner prova och lära sig det nya arbetssättet vilket underlättar förståelsen för vad som ska komma senare.

 • För kort tid till överlämning
  Lägg god tid på överlämning till förvaltning. Ha en ägare som tar emot den.

väg framåt - hallström konsult