Introduktion till agila arbetssätt och metoder

Den här kundanpassade utbildningen syftar till att ge en förståelse för agila arbetssätt och metoder. Den ger också insikter och praktiska kunskaper om hur du utifrån din organisations behov på bästa sätt kan arbeta agilt.

Vi lever i en föränderlig värld, där företag och organisationer snabbt behöver kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Tiden för att fatta beslut och agera, i syfte att förbli konkurrenskraftig, tycks ständigt bli kortare.

För att lyckas behövs en förståelse för vad agilt arbete innebär, vilka värderingar som ligger till grund för de effekter som kan uppnås och hur det kan gå till.

Kursmål:

Målet med utbildningen är att du ska få förståelse för agila arbetssätt och metoder, samt insikter och praktiska kunskaper om hur du utifrån din organisations behov på bästa sätt kan arbeta agilt. Kanske passar det inte er att arbeta agilt fullt ut? Det tar vi reda på under kursens gång

Kursinnehållet anpassas efter behov.

Omdömen från tidigare deltagare på Camillas kurser:

 • Camilla är suverän på att lära ut så vi deltagare förstår.
 • Camilla var väldigt behaglig att lyssna till och hon hade ett jättetrevligt sätt. Mycket positivt!
 • Jag uppskattade speciellt Camillas pedagogiska tilltal och takt på kursen.

Innehåll:

 • Agilt arbetssätt, vad innebär det?

 • Skillnader mellan agila och mer traditionella arbetssätt

 • Agila begrepp

 • Agila metoder i praktiken till exempel Scrum och Kanban

 • Arbetsprocessen

 • Arbeta i sprintar

 • Framgångsfaktorer och fallgropar

 • Hur kan vi i vår organisation på bästa sätt arbeta agilt?

Utbildningen genomförs som en kombination av föreläsning, workshop och vid behov även coaching.

Nästa steg

Vill du ha mer information om utbildningen och diskutera huruvida den kan passa din organisation? Kontakta oss via e-post: info@hallstromkonsult.se eller telefon: 070-765 37 91,

Utbildare

Camilla Hallström, digital strateg, coach, beställarstöd och certifierad Scrum Master med 20 års erfarenhet av digital utveckling.

Camilla genomför uppdrag som rådgivare på ledningsnivå för att bl a hjälpa till med prioriteringsprocesser och som operativ ledare av utveckling. Hon jobbar nära tvärfunktionella utvecklingsteam och strukturerar upp utvecklingsverksamheten för att få agila processer och arbetssätt på plats med utgångspunkt från och involvering av verksamheten.