Utbildning i upphandling och kravställning

Vad kul, ni har ett nytt spännande webb eller IT-projekt på gång. Nu är det dags att upphandla.

Behöver ni vässa era kunskaper inför upphandlingen, bli en bättre beställare eller säkrare kravställare? Då är det här en kurs för er. Välj vilka kursdelar ni behöver eller gå hela utbildningen i upphandling.

Kurser arrangeras hos er, i annan lämplig kurslokal eller online.

Det här får ni med er efter genomförd utbildning i upphandling hos oss

 • Hur en upphandling går till och vilka delar som är extra viktiga att få med. Vi har lång erfarenhet och kunskap från verkligheten.

 • Verktyg som visar hur du undviker dyra misstag – något som är alltför vanligt.

 • Att upphandlingen blir ditt strategiska verktyg för att nå projektets mål och för att säkra upp att företagets pengar används på ett effektivt sätt.

 • Att jämföra leverantörer utifrån en mängd kriterier, inte bara kostnad utan också utifrån kvalitet, tekniska kunskaper och upplägg av support och förvaltning.

Delmoment som kan ingå i kursen

 • Uppstartsmöte
  Vad ska mötet innehålla? Hur ska ni kommunicera, vilka plattformar ska ni använda för att spara dokumentation och dokumenterade beslut? Styrgruppens roll. Samsyn på t ex på hur man viktar och prioriterar beslut och hur man hanterar förändringar.

 • Behovsanalys och förstudie
  Hur genomförs en behovsanalys och förstudie? Syftet med dessa är att identifiera vilka behov er verksamhet har och vilka som kan tänkas uppstå framöver. Ju bättre underlag ni tar fram desto lättare kommer leverantörerna att förstå era behov så att de kan lägga sig på rätt pris och ge bra förslag på lösningar.

 • Riskanalys
  Riskanalysen, som bör finnas med från förstudien, skapar förutsättningar för att er upphandling och projekt ska lyckas. Riskanalysen har man som stöd under hela projektet. Den tas fram tillsammans med styrgruppen och arbetsgruppen. Vilka risker ska lyftas fram? Till exempel kan det handla om nyckelpersoner som är med i projektet.

 • Kravspecifikationen
  Hur lång ska en kravspecifikation vara och vad ska den innehålla? Hur skriver vi kraven? Kravspecifikationen summerar behovsanalysen och förstudien. I kravspecifikationen beskrivs behov och inte lösningar. Fokus ligger på problemformulering och utmaningar, lösningarna ska leverantörerna komma med.

 • Förfrågningsunderlaget
  Förfrågningsunderlaget är ett juridiskt underlag som ska innehålla en noggrann beskrivning av formerna för upphandlingen, kvalificeringskrav av leverantör, finansiell ställning, regler för underleverantör med mera.

 • Prissättning
  Formulera hur leverantörerna ska ange pris i upphandlingen. Det är mycket lättare att utvärdera om leverantörerna anger pris på samma sätt.

 • Val av leverantör som ska få vara med och lämna anbud
  Hur ska ni tänka kring valet av vilka leverantörer som ska få vara med på upphandlingen?

 • Utvärdering
  Hur sätter man utvärderingskriterier inför utvärdering av inkomna offerter?

 • Skriva avtal
  Hur skrivs avtal och vad ska man tänka på?

Vem är kursen för?

 • IT-chefer
 • Kommunikationschefer
 • Digitaliseringsansvariga
 • Webbansvariga
 • Inköpare av IT-system
 • Projektledare
 • Kravställare