Tänk till före  – behovsanalysen är a och o

Grunden till att få till en kvalitativt bra kravspecifikation inför en kommande upphandling av ny webbplats är att arbetsgruppen gör en förstudie med en väl genomarbetad behovsanalys.

Innehållet i en behovsanalys och förstudie kan förstås variera utifrån storlek på projekt och ambitionsnivå, men här följer punkter som generellt är bra att ha med inför en upphandling.

9 punkter som ska vara med i behovsanalysen och förstudien. 

  • Syfte för webbplatsen, intranätet eller e-handelswebbplatsen.

  • Effektmål och mätpunkter. Det vill säga vilka prioriterade effekter vill vi uppnå med projektsatsningen och hur mäter vi att vi har uppnått målen. Effektmålen ska vara kopplade till affärsmålen och tas fram tillsammans med styrgruppen. Effektmålen bidrar till att den framtida leverantören kan ta fram lösningsförslag som skapar förväntade nyttor för användaren och önskade effekter för verksamheten.

  • Prioriterade målgrupper och deras behov.

  • Identifiera kopplingar till andra system till det som vi ska bygga. Om det under utvecklingsprojektet dyker upp kopplingar till andra system som man i behovsanalysen har missat att identifiera kan projektet dra iväg rejält i kostnader.

  • Benchmarking – vilka webbplatser gillar vi och varför samt önskemål på den framtida webbplatsen.

  • Vad vill vi ha med oss från vår nuvarande webbplats.

  • Vad vill vi inte ha med oss, eventuella problem som vi har idag.

  • Kartläggning av befintlig besöksdata – webbanalys.

  • Avgränsningar – vad ska inte ingå i kommande projekt.