Högpresterande team

Ju fler projekt jag jobbar i blir det tydligt att högpresterande team lägger tid på att prata om hur vi ska jobba och kommunicera – inte bara om vad vi ska bygga och leverera. Genom att lägga vikt vid hur våra möten funkar och hur stämningen är, ökar förutsättningarna för att lyckas.