Referenser

Digital coach

Jag vill rekommendera Camilla Hallström för uppdrag som rådgivare och även som operativ ledare av omställningsprocesser inom digital utveckling. I vår verksamhet har Camilla under tre års tid haft uppdraget som digital coach, där hon varit en viktig resurs i den omställningsresa som fortfarande pågår, med målet att få en högre effektivitet i utvecklingsarbetet. Camilla har delvis arbetat på direkt uppdrag av ledningen, men har också lett och fördelat det operativa arbetet i det digitala teamet, som är ett tvärfunktionellt team med uppdrag att genomföra prioriterade digitala leveranser.

I det skede Camilla kom in i verksamheten fanns ett behov av att strukturera upp den digitala utvecklingsverksamheten och att få processer och arbetssätt på plats och i det arbetet har Camilla haft en viktig rådgivande och starkt bidragande roll.
I det operativa arbetet har Camilla varit en mycket värdefull resurs i rollen att driva och leda med ett tydligt målfokus och med hög ambition att uppnå goda agila processer med utgångpunkt från och involvering av verksamheten . Camilla har haft förmåga att skapa goda relationer på olika nivåer inom verksamheten, vilket varit avgörande för en framgångsrik process.

Jag har varit Camillas närmaste uppdragsgivare under större delen av denna period och kan lämna det bästa rekommendationer när det gäller Camillas förmåga att se var utmaningar ligger utifrån ett helhetsperspektiv och komma med goda förslag till lösningar, alltid med verksamhetens bästa för ögonen.
Pia Lindström, Marknadschef på Ledarna

Kravledare, kravanalytiker

”Camilla var en stor tillgång i projektet och avlastade mig mycket, då jag innan dess fått lägga mycket tid på kravfrågor. Hon skapade ett strukturerat arbetssätt vad gäller kraven i projektet och underlättade kravdialogen med frontend-leverantören – vilket inneburit effektivare utveckling och mer kvalitativa leveranser.”
Anna Jahanfar, Projektledare Länsförsäkringar

Rådgivare/bollplank på Sollentuna Kommun

”Jag vill tacka dig för att du har inspirerat mig och varit ett stort stöd för oss.”
Eva Sandesjö, Kommunikatör på Sollentuna Kommun

Delprojektledare och kravställare på Arbetsförmedlingen

”Camilla har ansvarat och drivit frågor för övergripande krav med fokus på teknik och lösningsarkitektur, medan jag har ansvarat och drivit frågor inom UX och tillgänglighet. Vi har haft ett tätt och mycket bra samarbete kring våra ansvarsområden, vilket är en förutsättning och en framgångsfaktor för att realisera vårt koncept och skapa en bra helhet och användarupplevelse för Arbetsförmedlingens digitala kunder. Jag kan starkt rekommendera Camilla!”
Johan Gustafsson, UX-ansvarig, Arbetsförmedlingen

Beställarstöd för Direktronik som har byggt en ny e-handelslösning

”Jag vill tacka för mycket goda tips. Jag kommer varmt att rekommendera dig som beställarstöd för de som frågar framöver.”
Susanne Carlsson, IT-ansvarig, Direktronik

När vi byggde en ny responsiv webbplats bytte vi verktyg till EPiServer vilket innebar en större omställning för vår webborganisation. Viktigt för oss är att våra redaktörer ska klara sig själv. Här var utbildningen avgörande för att detta skulle rullas ut bra och bli väl mottaget. Via EPiServer Training genomförde Camilla Hallström flera uppskattade utbildningar. Dessutom gjorde hon en omfattande manual innehållande våra komplexa funktioner som blev mycket väl mottagen.
Anna Jahanfar, projektledare, Länsförsäkringar

” Vi ville göra en professionell upphandling och tog hjälp av Per Hassle, som bidrog med djupare teknisk kompetens, och Camilla Hallström för att få bättre beställarkompetens och som har stor rutin på att göra upphandlingar.”
Camilla Revå Axby, marknadschef, Bjurfors

Det var en väckarklocka hur vi ska agera. Vi fick större självförtroende och förståelse i projekten.
Lennart Lind, IT-projektledare på Energimyndigheten, beställare av och deltagare på kursen Bli en säkrare kravställare av EPiServer 7 CMS.

”Effektiva möten. Har social kompetens. Utmärkta kunskaper och erfarenheter. Är väl insatt i aktuell utveckling. Alltid väl förberedd och skickar underlag i tid. Håller tidsmarginaler. Bra dokumentation. Vi återkommer gärna”
Carina Jonsson, kommunikationsansvarig på Trafikanalys

”Camilla Hallström är:  kompetent, välstrukturerad/metodisk och pålitlig/leveranssäker.”
Alexander Husebye, VD Centrum för Näringslivshistoria

”Camilla är mycket drivande och vill nå resultat och är noga med att tidsplaner hålls, gör ett kompetent och seriös intryck, man känner stort förtroende för att det man bett om blir utfört, hon lägger ned stort intresse och engagemang för att driva en fråga framåt, är idérik och kreativ. Kommer ständigt med nya idéer och försöker föra utvecklingen framåt.”
Irene Klee, Informatör Svenska Kraftnät

“Camilla Hallström har som konsult arbetat som projektledare för kommunens första intranät som byggdes i Episerver 4.6. Camilla hade ansvar för att tillsammans med kommunen ta fram ett intranät som fungerade bra i organisationen och med utrymme för att växa i. Camilla var också ett stort stöd i kontakten mellan kommunen och utvecklarna. En mycket viktig, och som det visat sig väl använd funktion, projektarbetsrum, var en stor del av det arbetet.  Arbetet bestod även i att ta fram lathundar till intranätet och outlook.

Uppdraget utfördes tre dagar i veckan under perioden oktober 2006 till juni 2007. Vi är mycket nöjda med Camillas arbete och vill gärna rekommendera henne för liknande uppdrag.”
Leif Klasson, IT-chef Norrtälje Kommun

Nyhetsbrev med råd och tips för beställare.

Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig?