Tydliggör prioriteringar och mandat inför projektstart

I projekt där beställaren kanske inte jobbar agilt i sin egen verksamhet, och där besluten behöver tas “snabbt” tillsammans med den externa byrån, är det lätt hänt att ogenomtänkta beslut sker under arbetets gång.

Det är en skillnad på ogenomtänkta beslut och förankrade beslut med syfte att förändra och förbättra. I agila projekt då man jobbar i sprintar så är det viktigt att vara överens om behoven från kundens sida.

Om du som beställare har mandat att ta beslut att förändra och förbättra inför en sprint blir resultatet ännu mer tids- och kostnadseffektivt.

Vem äger mandat att ta beslut?

Inför arbetet ingår det att tydliggöra för den externa byrån att beställaren, exempelvis produktägaren har mandat att ta beslut för att kunna agera på förändringar som påverkar projektet.

Mandatet sträcker sig också till att äga backloggen och prioritera vilka funktioner som är viktigast, samt avsätta tid i sin kalender för arbetet. Konsekvensen av att man inte har mandat, att alla tycker och tänker på kundens sida, kan leda till ogenomtänkta beslut och omtag, och kan därför sakta ner projektet och höja slutsumman.

Är budget, tidplan eller kvalitet viktigast?

Beslutsfattaren hos kunden behöver också vara överens om vad som är viktigast av följande:

Är slutpriset (budgeten) det man ska främst hålla sig till, eller finns det ett hårt slutdatum (tidplan) som är viktigt att inte överskrida? Kvaliteten (backloggen) behöver också diskuteras innan start. Ska vi börja litet, lansera, och sedan fortsätta bygga på, eller ska allt vara med från start?

Om man klargjort vad som är viktigast att hålla fast vid under projektet, vet man också vad som är ok att förändra eller tumma på vid nya beslut eller tillägg under arbetets gång.

Avslutningsvis

Behoven behöver vara klara innan projektet sätter igång, alla ska ha en gemensam samsyn i vad som värderas högst. Ett agilt projekt är ju föränderligt, därför behöver ni både veta vilken målbild ni vill uppnå, men även vad som är viktigast mellan pris, tid eller omfattningen av första leverans. Det finns så många vinster med att kommunicera det till den externa byrån.