Utbildning i att bli en bättre beställare av webb och IT-tjänster

Utmaningarna kopplade till beställarrollen för webb och IT-tjänster är många. Det i sin tur gör att webb och IT-projekt ofta blir onödigt dyra och inte lyckas leverera den nytta som organisationen förväntar sig.

Den här är en utbildning för dig som ansvarar för att beställa och kravställa på webb och IT-tjänster – med huvudsyftet att ge dig proaktivitet och kontroll samt att sänka kostnaderna och öka värdet från era IT och webbleveranser.

Stora utmaningar i beställarrollen

Om du ansvarar för att beställa och kravställa på webb och IT-tjänster så känner du förmodligen igen dig i vissa, eller alla, dessa utmaningar:

 • Du känner att du hamnar i baksätet i förhållande till leverantörer
 • Det är svårt att ha 100% kontroll över kostnader och leveranser
 • Det är knepigt att förhålla sig till alla behov, omvandla dem till krav samt att sålla och prioritera
 • Det är inte självklart hur agila arbetssätt ska fungera i praktiken
 • Leverantören kanske fattar egna beslut och det kan vara svårt att verifiera att ni fått det ni behöver

Från kaos till kontroll

Det finns mycket du kan göra för att vända situationen från kaos till kontroll. Den här utbildningen vässar dina färdigheter som beställare men handlar också om vilka arbetssätt du och dina kollegor ska ha och hur ni utvecklar era processer och metoder.

Kursmål:

 • Stärka dig i rollen som beställare och kravställare så att du känner att du sitter i förarsätet
 • Skapa ordning och reda för dig och andra involverade i arbetet
 • Ge dig kontroll så att du kan arbeta långsiktigt och strategiskt istället för kortsiktigt och reaktivt
 • Förse dig med tidlösa principer, arbetssätt och verktyg som du har nytta av nu och i framtiden
 • Krympa den tid du måste lägga på leverantörsmöten och på att hålla koll på allt

För organisationen innebär det bland annat ökad tids- och kostnadseffektivitet i webb- och IT-leveranser kortare ”time to market” samt ökad intern kompetens om agilt arbetssätt.

Många tjänar in utbildningskostnaden direkt bara genom att börja tillämpa de praktiska verktygen för att arbeta mer tids- och kostnadseffektivt.

Omdömen från tidigare deltagare från olika kurser som Camilla håller.

 • Camilla är suverän på att lära ut så vi deltagare förstår.
 • Camilla var väldigt behaglig att lyssna till och hon hade ett jättetrevligt sätt. Mycket positivt!
 • Jag uppskattade speciellt Camillas pedagogiska tilltal och takt på kursen.

Huvudområden som täcks i utbildningen är:

Styrning

 • Beställa och jobba agilt

 • Fördelning av roller mellan beställare och leverantör i agil utveckling

 • Tidplan, budget och backlogg

 • Personlig effektivitet och spara tid

Leverantörshantering

 • Avtal och uppföljning av leverantörens timmar

 • Samarbete med leverantören

 • Leveranskvalitet

Kravprocessen

 • Samla in och prioritera verksamhetens behov

 • Formulera behov som krav

 • User story och acceptanskriterier

 • Verktyg såsom Jira, Conflunece m fl

Utveckling

 • Prioriteringstekniker och hantera backlogg

 • Test och acceptanstest

Nästa steg

Vill du ha mer information om utbildningen och diskutera huruvida den kan passa din organisation? Kontakta oss via e-post: info@hallstromkonsult.se eller telefon: 070-765 37 91,

Vem är kursen för?

 • Produktägare
 • Förvaltningsledare
 • IT-chef
 • Digitaliseringsansvariga

Utbildare

Camilla Hallström, digital strateg, coach, beställarstöd och certifierad Scrum Master med 20 års erfarenhet av digital utveckling.

Camilla genomför uppdrag som rådgivare på ledningsnivå för att bl a hjälpa till med prioriteringsprocesser och som operativ ledare av utveckling. Hon jobbar nära tvärfunktionella utvecklingsteam och strukturerar upp utvecklingsverksamheten för att få agila processer och arbetssätt på plats med utgångspunkt från och involvering av verksamheten.