Acceptanskriterier

Vid utveckling av t ex webbaserade lösningar eller webbplatser är koncept- och designskisser ett bra sätt för att jobba fram funktionalitet. Men skisser är ett komplement, inget som kan ersätta krav – och framförallt inte acceptanskriterier (skall-kraven).

Mitt tips till beställare/produktägare är att alltid skriva acceptanskriterier. Då kan du och leverantören enkelt verifiera att en lösning fungerar som planerat. Det ger tydlighet för alla parter. Och tryggar att du får det du har beställt.