Fördelar med en MVP ­– Minimum Viable Product

När man utvecklar en ny tjänst eller produkt finns det fördelar med att börja med en så kallad MVP vilket står för Minimum Viable Product.

Det innebär att man inte utvecklar produkten eller tjänsten till perfektion innan den släpps. Istället släpper man små men fungerande leveranser som man sedan kan utvärdera, testa mot kund eller användare, samla in data och förbättra efter hand.

Ett råd är att stanna upp någonstans mitt på vägen och utvärdera om er MVP håller för ”version 100”. Är ni på rätt väg, är arkitekturen hållbar hela vägen ­–speciellt om ni bygger en lösning som ska vara skalbar. Håller lösningen för att skala upp till flera länder eventuellt, eller till större volymer, över flera verksamhetsområden eller högre komplexitet?

Fördelar med en MVP

  • Ni behöver inte bygga en lösning som redan från början håller för ”version 100”. Ni tjänar på att bygga en mer ”avskalad” produkt eller tjänst som ni bygger på efter hand.

  • Lägre utvecklingskostnader: Genom att begränsa omfattningen av din tjänst eller produkt minskar du utvecklingskostnaderna. Du behöver inte spendera tid och pengar på att bygga funktioner som kanske inte är nödvändiga eller önskade av användarna.

  • Med en MVP kan ni snabbt visa resultaten för den egna organisationen. Det skapar engagemang och gör att ni enklare kan få mer resurser för att jobba vidare med MVP:n.

  • Kortare tid till marknaden: Genom att fokusera på de mest kritiska funktionerna kan du få din produkt eller tjänst ut på marknaden snabbare än om du skulle försöka bygga en fullständig och komplex produkt från början. Detta ger dig möjlighet att börja generera samla användarfeedback tidigt.

  • Iterativ utveckling: MVP-ansatsen främjar en iterativ utvecklingsprocess där du kan lägga till nya funktioner och förbättringar baserat på användarfeedback och marknadens utveckling. Detta gör det möjligt att anpassa produkten för att möta föränderliga krav och behov.

  • Tydlig fokus: Genom att begränsa omfattningen till det mest väsentliga kan du och ditt team ha en tydligare inriktning och fokusera på att leverera en kärnprodukt av hög kvalitet.

  • Möjlighet att testa hypoteser: MVP-ansatsen gör det möjligt att testa dina antaganden och hypoteser om användarbehoven på ett praktiskt sätt.

Sammanfattningsvis kan en MVP vara en mycket effektiv strategi för utveckling av en produkt eller tjänst, särskilt när du vill minimera risker, snabbt lansera och anpassa dig till användarnas feedback och behov. Det är viktigt att komma ihåg att en MVP inte är en engångsinsats utan en del av en iterativ process som byggs på och utvecklas över tid.