Planera en workshop

Den senaste tiden har jag planerat flera workshops med Siw Lövkvist, bland annat en riskanalys. När jag planerar en workshop gör jag ett körschema, en tabell i Word med en rad för varje aktivitet inklusive bensträckare. Sedan beräknar jag tiden för varje aktivitet, exempelvis kl 9.00-9.25 ”Identifiera de viktigaste riskområdena för projektet” så att jag får ihop de timmar vi ska hålla på. På så sätt säkrar jag upp att vi hinner med alla moment innan mötestiden är slut. Fördelen är att jag kan skriva ut och checka av mot tabellen under workshopens gång, så att jag kan se till att vi ligger i fas hela tiden.

Ett tips är också att ha en tidsplan uppsatt i lokalen med alla moment och tider.

Vill du ha hjälp med att planera och genomföra en workshop? Hör av dig, vi hjälper gärna till.