Styrgruppens roll och ansvar

Vad har styrgruppen för ansvar? Och vad har man den till. Ofta lägger man tid på att förtydliga roller och ansvar i projektgruppen men man glömmer lätt styrgruppen i det arbetet.

Här listar jag några punkter som jag tycker är viktiga för en styrgrupps roll och ansvar:

  • Det är viktigt med en närvarande och stöttande styrgrupp. Istället för att bara sitta bakom sin dator bör man vara aktiv, insatt och ställa frågor och ställa RÄTT frågor.

  • Följa upp budget och hjälpa till att avgränsa leveransen – när är den good enough?

  • De ska se till organisationens bästa och inte sin avdelnings bästa.

  • En styrgrupp behövs för att få till förankrade ledningsbeslut. Det får inte bli för stort glapp mellan de som jobbar i projektgruppen och de som bestämmer.

  • En styrgrupp är lika viktigt oavsett storlek på organisation.

För vem vill höra den här meningen, ”Men har vi sagt ja till det här?! Det här blev ju jättedyrt”, mitt i projektet eller i sämsta fall när det är klart.