Glöm inte verksamheten i det agila förändringsarbetet

När organisationer förbättrar sina agila processer är det lätt att glömma att verksamheten behöver följa med i det agila tänket. Det finns en risk annars att medarbetarna fortsätter agera utifrån gammal logik i en ny agil kontext. Vem har inte hört, “vi arbetar agilt”, men egentligen använder man bara agila termer.

Om man inte fullt ut förstår vad det innebär att arbeta agilt och om man inte får med sig verksamheten riskerar den att bli en stoppkloss som håller kvar långsamma processer. Att få med sig alla på tåget är en framgångsfaktor för att få en effektiv organisation.

När du får utvecklingsteamet att förbättra sina processer och jobba agilt fullt ut behöver verksamheten följa efter i egenskap av beställare. Alla berörda omkring utvecklingshjulet, det vill säga avdelningar och medarbetare som beställer digitala tjänster och funktioner, behöver också tänka agilt. Det här inkluderar även tillhörande styrgrupper.

För att komma i mål behöver ledningsgruppen hålla i stafettpinnen, men även de behöver förstå och tänka agilt för att kunna visa vägen.

Nya spelregler, nya arbetssätt och samsyn

Det agila arbetssättet förändrar spelreglerna och samarbetet mellan utvecklingsteamet och verksamheten. Kravställare och produktägare tillsammans med verksamheten behöver ett helt annat arbetssätt vilket inkluderar ett nytt språk.

Begreppslista

Om organisationen ska leva och tänka agilt gäller det att alla har begreppssamsyn. Att slänga sig med begrepp utan samsyn leder ingen vart. Vilka ord ska vi använda? Det florerar mycket begrepp och risken är att man tar för givet att andra förstår. Så våga fråga vad de faktiskt betyder! Det är otroligt viktigt att ha den samsynen.

Vad behövs då för att få utvecklingsteamet tillsammans med verksamheten att agera agilt

På det stora hela gäller det att skapa en snabbfotad organisation som hela tiden ser och tänker och jobbar för förbättringar, och som har tydliga agila processer.

Här bör det upprepas – inför en agil omställning i en verksamhet behövs någon form av förändringsledning. Det blir två spår – hur vi får med oss berörda medarbetare och hur vi får ut digitala leveranser. Samarbete och tvärfunktionella team blir vardag.

Beställare från verksamheten behöver också vara mer närvarande, dels genom att vara aktiva och bidra till processen för att hitta minsta möjliga leverans (MVP). Man kan då få ut mindre leveranser och snabbt få feedback på dem – därför är det också viktigt att förstå vad det innebär att vara en beställare i en sådan process. Se det som ett kugghjul där verksamheten, produktägare och teamet: krav, UX, utveckling och test jobbar tajt ihop i den agila processen. Allas berörda delar är lika viktiga.

Vi understryker vikten av att bjuda in alla i organisationen som påverkas av förändringen – de ska förstå och tänka agilt – inte bara teamet som jobbar med utvecklingen. En fungerande organisationen är som ett väloljat maskineri, alla delar hänger ihop.

Vattenfallsmetoden

Motsatsen till att bygga agilt är att bygga allt klart och sedan göra en stor leverans, det som ofta kallas vattenfallsmodellen. Likadant får man tänka när man förändrar organisationen. Det är först när vi utvärderar som vi får reda på om vi har fått med oss alla och skapat samsyn över vad det innebär att jobba agilt fullt ut. Då kan vi även förbättra processen. Se bara till att ni har ett ramverk att hålla er till så att ni vet vart ni är på väg.

Läs mer om agil utveckling