Nulägesanalys

Har du som VD, IT-chef eller digitaliseringsansvarig kontroll över era digitaliseringsprocesser?

Boka en kostnadsfri nulägesanalys

Som VD eller IT-chef är det inte ovanligt att ha i uppdrag att snabbare och effektivare kunna leverera nya digitala tjänster mot slutanvändaren. För att klara av det behöver organisationen vara rustad för det så att ni kan jobba smart och nå era uppsatta mål. Genom en nulägesanalys kan jag hjälpa er att identifiera eventuella hinder och utvecklingsområden för att optimera er förmåga att leverera digitala tjänster.

För många organisationer som jag möter är digitaliseringen en utmaning. De upplever svårigheter i form av att:

  • Det tar alltför lång tid från att en förbättringsidé formuleras till att den når slutanvändaren.

  • Det är sagt att vi ska jobba agilt, men organisationen är inte mogen för det så det blir varken projektstyrt eller lättrörligt.

  • Det saknas modeller för att göra prioriteringar som säkerställer att övergripande strategier och mål nås. Det är inte ovanligt att besluten kring VAD man ska lägga pengar på fattas på känslomässiga argument snarare än på faktabaserade. Inte heller är det ovanligt att starka chefer får stort inflytande över vilka utvecklingsinitiativ som prioriteras – trots att det kan finnas andra som är bättre lämpade att göra den bedömningen.

  • Funktioner som driftsätts visar sig ha alltför många brister, vilket gör att den förväntade ökade effektiviteten uteblir.

Om din organisation står inför en eller flera av de här utmaningarna – boka in ett kostnadsfritt analysmöte med mig så ska jag hjälpa er att ringa in de viktigaste utvecklingsområdena för att ni ska nå önskade resultat. Mötet är i form av en 45-minuters-intervju där vi genomför en nulägesanalys, efter vilken du får en rapport på resultatet.

Fyll i intresseanmälan i formuläret så återkommer jag till dig!

Analysen utförs av Camilla Hallström, digital strateg, coach, beställarstöd och certifierad Scrum Master med 20 års erfarenhet av digital utveckling.Camilla Hallström

Camilla genomför uppdrag som rådgivare på ledningsnivå för att bl a hjälpa till med prioriteringsprocesser och som operativ ledare av utveckling. Hon jobbar nära tvärfunktionella utvecklingsteam och strukturerar upp utvecklingsverksamheten för att få agila processer och arbetssätt på plats med utgångspunkt från och involvering av verksamheten. Referenser