Behov före lösning

I takt med att vi digitaliserar snabbare gäller verkligen mottot – tänk efter före. Nya, smarta IT-lösningar lanseras i rekordtakt, men innan vi väljer lösning behöver vi göra en behovsanalys för att ta reda på organisationens behov. Risken är annars att vi implementerar verktyg och lösningar som inte används eller matchar fullt ut. Behoven behöver alltid komma före lösning.

Behov av lösning