Guide för dig som kravställer på webb

5 steg som vässar din kravställning

PDF-guide för dig som kravställer på utvecklingen av webbplatser eller på tjänster med ett webbgränssnitt

Kravställning är en kritisk del av beställarrollen. Om kravställningen brister så får det nämligen en mängd negativa konsekvenser, såsom missförstånd, utdragna projekt, höga kostnader och fel i leveransen.

Omvänt gör en fungerande kravställning att du får kontroll och hamnar i förarsätet. Du får ett bättre samarbete med leverantörer, kan leverera mer och till bättre kvalitet.

I den här guiden får du ta del av:

  • Det vanligaste misstaget i kravställning
  • 5 steg som vässar din förmåga att kravställa
  • De 8 delar som kan ingå i ett krav
  • Exempel på ett bristfälligt krav
  • Hur du gör en bättre kravformulering