Guide – prioritering av digital utveckling

Råd till dig som arbetar med utvecklingsstrategier och prioritering av digitala utvecklingsinitiativ

Konkurrensen ökar och många företag och organisationer har hårda krav på sig att digitalisera. En utmaning är att det finns mängder av möjliga utvecklingsinitiativ att välja på. Ni kan göra nödvändiga systemförändringar, insatser för att möta lagkrav, förbättringar för att öka kund- eller medlemsnyttan, åtgärder för att effektivisera eller utveckla nya digitala tjänster.

Det är inte ovanligt att besluten, kring VAD man ska lägga pengar på, fattas på känslomässiga argument i stället för faktabaserade. Inte heller är det ovanligt att starka chefer får stort inflytande över vilka utvecklingsinitiativ som prioriteras.

I den här guiden kan du läsa om

  • vikten av att prioritera och fatta rätt beslut, och hur de kopplas till mål och plan,
  • att utgå från behov, inte vad som är trendigt eller bara kanske bra att ha,
  • hur du kan skapa ett bra klimat eller mindset för prioritering, och
  • att ledningens alltid har ett ansvar.

Hoppas att du får stor nytta av guiden!