Spaning – agila arbetssätt

Jag noterar att vi befinner oss i ytterligheternas tid när det gäller att införa agila arbetssätt. Det finns organisationer som precis har börjat överge vattenfallsmetoder, andra har till viss del kommit igång med att jobba agilt och så finns det organisationer som fullt ut skalar upp via ramverk som t ex SAFe (Scale Agile Framework).

Den senaste tidens möten har för mig handlat om SAFe och konsekvenserna av att använda ramverket.  Det ska bli intressant att följa, inte minst hur skiftet av roller kommer att fungera. Det finns risk för att man gör SAFe implementation både stel och tung. Det finns mycket att vinna men det gäller samtidigt att behålla sitt sunda förnuft så att metoden inte blir ett hinder.

Spaning agila projekt