Hantera olika behörigheter för verktygsknappar i EPiServer

En större organisation har ofta många redaktörer. Fördelen med ett publiceringsverktyg (CMS) är att vi kan ge rättigheter så att redaktörerna bara kan uppdatera sin egen information. I EPiServer är det möjligt att ge redaktörer åtkomst bara till de sidtyper (t ex nyhetssida) och blocktyper som de behöver. Det innebär att det blir lätt att göra rätt.

Nu kan man ta detta ett steg till. Det går att påverka vilka verktygsknappar som en redaktör har tillgång till på en sidtyp. Ofta behöver de centrala webbredaktörerna använda fler knappar i verktygsfältet än en sällananvändare. På samma sidtyp kan man beroende på roll få fler eller färre verktygsknappar i editorn, t ex en HTML-knapp.

Så här gör man för att få olika verktygsknappar på samma sidtyp

EPiServer ändrade nyligen så att man kan hantera TinyMCE med kod. Det innebär att en utvecklare kan i koden skapa en inställning där man definierar vilka knappar som är tillgängliga i editorn på en sidtyp. Det innebär att man kan ge behörigheter för olika roller så t ex en superuser får tillgång till HTML-knappen och sällananvändare inte.