Rättigheter på kataloger och blocktyper i 7.5

I en ny installation av EPiServer är katalogbiblioteket för Block och Media tom. Från och med EPiServer CMS 7.5 heter Filhanteraren Media. Blocken och Media delar nu på samma katalogstruktur, dvs skapar jag en ny katalog i Blockbiblioteket skapas det också en ny katalog för Media. Fördelen är att man bara har en struktur att hålla ordning på. I EPiServer CMS 7.0 och 7.1 har Blocken och Filhanteraren egna katalogstrukturer.

Avsätt tid för val av struktur för Block och Media

I ett nytt webbprojekt glömmer man ofta bort att lägga tillräcklig tid på att fundera över hur katalogerna ska vara strukturerade och hur redaktörerna ska jobba med katalogerna i förvaltning. Har man en organisation med många redaktörer kan det ganska snabbt bli kaos i strukturen om det inte finns tydliga riktlinjer, redaktörerna behöver då också lägga onödig tid på att leta.

Hur ska man tänka när man väljer sin struktur?

Ett vanligt sätt att strukturera är att utgå utifrån webbplatsens struktur. Eftersom Block och Media nu delar på samma katalogstruktur kan man behöva lägga till fler kataloger än vad som finns i webbplatsens struktur.

Här kommer några tips för att undvika kaos bland blocken och katalogerna:

Sätt rättigheter på katalogerna i adminläget

Genom att sätta rättigheter bestämmer ni vilken redaktörsgrupp som får t ex bara läsa, eller radera, publicera och administrera (inte detsamma som tillgång till adminläget) i respektive katalog.

Sätt rättigheter på blocktyper

Fr o m 7.5 kan ni även bestämma vilka redaktörsgrupper som får åtkomst till olika blocktyper. Det innebär att en blocktyp, t ex ”Startsida bildspel” som bara ska användas på startsidan behöver inte alla redaktörer ha åtkomst till. Rättigheterna sätter ni per blocktyp i adminläget.

Block i ”sidans katalog”

I version 7.5 går det också att skapa block som sparas ”På följande Sida” (i sidans katalog). Vi har tidigare haft möjligheten att göra samma sak i Filhanteraren. Dvs man kan skapa block som bara är knuten till en viss sida och som inte går att återanvändas på flera olika sidor, det kan t ex vara ett block som är ett bildspel som enbart ska visas på startsidan.